Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada międzynarodowy certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). Autorka publikacji w magazynach i zeszytach naukowych oraz polskiego tłumaczenia arkuszy do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual i podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”