W latach 2008 – 2013 Karolina Knysak studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie od 2014 roku do 2016 roku odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Na listę radców prawnych została wpisana w lipcu 2017 roku.
W Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM Karolina Knysak jest członkiem zespołu prawa procesowego i postępowań arbitrażowych. Doradza i świadczy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, głównie w obszarze prawa cywilnego, na etapie przedsądowym oraz w obszarze sporów sądowych.