Product manager rozwiązań Gatewatcher i Sekoia w Dagma Bezpieczeństwo IT, odpowiedzialny za budowanie i rozwój marek w Polsce. Koncentruje się na tematyce monitorowania sieci w kontekście detekcji zagrożeń oraz centralizacji i orkiestracji systemów cyberbezpieczeństwa.