Dzień 1

10 marca

czwartek

Otwarcie konwentu

9.30

I Blok merytoryczny

9.40 – 11.25

Najważniejsze zasady skutecznych doręczeń elektronicznych

Przerwa kawowa

II Blok merytoryczny

11.40 – 13.40

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Uslug Chmurowych ZUCH

Porządkowanie świata cyfrowych usług publicznych – Katalogi Administracji Publicznej

zdjęcie

13.40 – 13.55

Obiad

13.55 –  14.45

III Blok merytoryczny

14.45-18.00

Audyt wewnętrzny a wyzwania informatyczne w urzędach administracji publicznej

Przerwa kawowa

Kierunki transformacji cyfrowej jst na przykładzie projektów gminy Wrocław

Automatyzacja przetwarzania danych w jednostkach administracji publicznej

Przyczyny niezgodności danych w rejestrach publicznych

Kolacja

19.15

Dzień 2

11 marca

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.30

IV Blok merytoryczny

9.30 – 12.45

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zakupów zestawów komputerowych i systemów informatycznych

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0

Podsumowanie konwentu rozdanie nagród

12.45