10 Dolnośląski Konwent Informatyków

Dzień I
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.30 I BLOK MERYTORYCZNY

Finansowanie dolnośląskich projektów cyfrowych z funduszy europejskich

Digitalizacja zasobów bibliotecznych i udostępnianie ich w internecie

Jak wspierać wdrożenia systemów informatycznych za pomocą audytu wewnętrznego

14.30 – 14.45 Zdjęcie pamiątkowe
14.45 – 15.30 Obiad
15.30 – 18.00 II BLOK MERYTORYCZNY

Jak zapanować nad dokumentacją IT oraz infrastrukturą za pomocą narzędzi open source

Jak współpracować z organami ścigania przy naruszeniach bezpieczeństwa w urzędzie

Przykłady wykorzystania PowerShell w codziennej pracy administratora

od godz. 19.00 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 12.30 III BLOK MERYTORYCZNY

Doświadczenie użytkownika (UX) w cyfrowych usługach publicznych - porównanie i analiza przypadków

Przygotowywanie aktywnych formularzy w dokumentach PDF zamieszczanych na stronie urzędu

Wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Wśród prelegentów