Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP. Od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej, biorąc udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za strategię rozwoju, promocję i komunikację

Więcej

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Ekonomista. Doświadczony menadżer, przedsiębiorca i doradca. Współpracował lub doradzał w procesach restrukturyzacji i konsolidacji wielu przedsiębiorstw i instytucji. Ekspert, pomysłodawca i inicjator programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematykę sektora MŚP.

Więcej

były ekspert ds. jakości danych w centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie, były pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Pionier i popularyzator informatyki w administracji; wdrażał idee społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i krajowym, kierując złożonymi projektami pilotażowymi. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz ekspert Centrum e-Zrowia.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 r.

Dr Wojciech Dubis specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, międzynarodowym prawie prywatnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie handlowym, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z prawem bankowym, fuzjami i przejęciami, obrotem wierzytelnościami, prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Więcej

Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Usług, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Starszy Kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Manager z wieloletnim doświadczeniem, w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo od ponad 3 lat związany z Ministerstwem Cyfryzacji, a aktualnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiada za budowę i rozwój chmury dla administracji publicznej.

Więcej

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP)

Więcej

Radca prawny, TKP Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających.

Więcej

Product Manager Stormshield w DAGMA

odpowiedzialny za współpracę z kanałem partnerskim i bezpośrednie wsparcie resellerów przy projektach prowadzonych u klientów. Dodatkowo odpowiada za stały rozwój marki na polskim rynku.

Więcej

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Od wielu lat prowadzi bloga technologicznego warsztatownia.it. Od marca 2014 r. felietonista czasopisma „IT w Administracji”.

Więcej

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia

Kieruje pracami Zespołu ds. transformacji cyfrowej Wrocławia. Od 2021 r. członek zarządu METREX – europejskiej sieci obszarów metropolitalnych.

Więcej

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Otoczeniem EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Otoczeniem EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech

Więcej

starszy dokumentalista Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Z wykształcenia historyk i administratywista, ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania sieciami komputerowymi na PWr. W Archiwum UWr od 2012 r.

Więcej

dr nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego

Od lat zawodowo związany z administracją publiczną (GUS, UMWD). Od 2021 r. dyrektor jednostki – Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Więcej

Konsultant Techniczny Presales w kanale partnerskim w HP Inc.

W kanale partnerskim w HP Inc. pracuje od 2018 roku, jako Konsultant Techniczny Presales.

Więcej

Systemy Informatyczne ITXON

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych.

Więcej

Radca prawny w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM od czerwca 2020 roku

W Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM Karolina Knysak jest członkiem zespołu prawa procesowego i postępowań arbitrażowych. Doradza i świadczy pomoc prawną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, głównie w obszarze prawa cywilnego, na etapie przedsądowym oraz w obszarze sporów sądowych.

Więcej

Country Manager Poland, Stormshield

Country Manager Poland, odpowiedzialny za rozwój firmy Stormshield w Polsce. Od blisko 15 lat zajmuje się obszarem IT związanym z bezpieczeństwem  informacji.

Więcej

Public Sector Sales Executive Large Enterprise

W firmie Lenovo pracuje od 2015 roku. Od listopada 2020 roku odpowiada za sektor publiczny oraz rynek edukacji w Polsce.

Więcej